o firmie realizacje referencje kontakt
MUSING BUD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
(dawniej Müsing Sp. z o.o.)
od 1997 roku na rynku polskim
specjalizujemy się w robotach:
kanalizacyjnych, ziemnych i drogowych.

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

Działając w imieniu spółki MUSING BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie, pragnę zawiadomić, że dnia 26.11.2014 r. (data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) spółka Müsing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Sanatoryjnej 5, 70-775 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000071459, na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uległa przekształceniu w spółkę pod nazwą:

MUSING BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Sanatoryjnej 5, 70-775 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000533468.
Przekształcenie spółki nastąpiło zgodnie z brzmieniem art. 551 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, co oznacza, iż spółce MUSING BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki Müsing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Jednocześnie wskazuję, iż dane teleadresowe spółki pozostają bez zmian.

Waldemar Kozik
Prezes Zarządu MUSING BUD Sp. z o.o.
(Komplementariusz MUSING BUD Sp. z o.o. Sp.K.)

PILIKI DO POBRANIA