strzałka do góry
...Our mission is to build a better world
for our children and future generations, and that is why we continue to
develop the environment consciously...

News

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

Działając w imieniu spółki MUSING BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie, pragnę zawiadomić, że dnia 26.11.2014 r. (data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) spółka Müsing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Sanatoryjnej 5, 70-775 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000071459, na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uległa przekształceniu w spółkę pod nazwą:

MUSING BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Sanatoryjnej 5, 70-775 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000533468.
Przekształcenie spółki nastąpiło zgodnie z brzmieniem art. 551 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, co oznacza, iż spółce MUSING BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki Müsing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Jednocześnie wskazuję, iż dane teleadresowe spółki pozostają bez zmian.

Waldemar Kozik
Prezes Zarządu MUSING BUD Sp. z o.o.
(Komplementariusz MUSING BUD Sp. z o.o. Sp.K.)

Adresse

MUSING BUD Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
(before Müsing Sp. z o.o.)

ul. Sanatoryjna 5
70-775 Szczecin
Poland

Phone: (+48) 91 431 72 70
Fax: (+48) 91 431 72 71
E-Mail: biuro@musing.pl

KRS   0000533468
REGON   811 130 189
NIP   852-20-65-215
Bank account
mBank S.A. - OK Szczecin:
PLN: 48 1140 1137 0000 3932 4100 1001
EUR: 26 1140 1137 0000 3932 4100 1009
SWIFT: BREX PL PW SZC
polska wersja deutsch english