Historia firmy Musing Bud

Firma MUSING BUD Sp. z o. o Sp. J. wywodzi się z niemieckiej firmy Anton Müsing GmbH & Co KG z siedzibą w Westorverledingen – Ihrhove, Niedersachsen, Dolna Saksonia, której historia szczyci się tradycjami sięgającymi lat trzydziestych ubiegłego stulecia.

Założycielem firmy był Anton Müsing i to właśnie on modelował jej charakter oraz utrwalał najlepsze wartości przedsiębiorstwa. Przez całe swoje życie starał się przekazywać następnym pokoleniom tradycje, które przez kolejne dziesięciolecia rozwoju firmy stały się synonimem jakości i nowoczesności.

Początkowo firma wykonywała typowe prace melioracyjne by z upływem czasu zmienić się w przedsiębiorstwo budowlane o wszechstronnym zakresie działań.

W styczniu roku 1957 firma przybrała nazwę Anton Müsing OHG, z udziałem Antona Müsing i członków jego rodziny Bety Eden, Anny Venema, Ewalda Eden, Berenda Müsing.

W listopadzie roku 1969 przekształcono firmę w Anton Müsing KG, w której udziałowcami zostali Ewald Eden i Günter van Allen. W czerwcu 1972 roku spółka ostatecznie przybrała status GmbH & Co KG.

Przez cały okres istnienia, firma intensywnie rozwijała się poszerzając swoją działalność o kolejne oddziały lokalizowane w różnych landach Niemiec. Realizując strategię rozwoju obserwowano również nowe atrakcyjne rynki wschodnie.

W okresie tym, z uwagi na dynamiczny rozwój usług budowlanych w Polsce, w roku 1997 Zarząd spółki Anton Müsing GmbH & Co KG postanowił otworzyć samodzielny, niezależny oddział firmy w Szczecinie.

Nadzór nad całokształtem działań firmy w Polsce pod nazwą Müsing Sp. z o.o., powierzono Waldemarowi Kozik, który posiadając doświadczenie zdobyte w Niemczech, stworzył nowy zespół, wspierając go fachową wiedzą i profesjonalizmem.

Pod koniec lat 90-tych, nagłe załamanie branży budowlanej na terenie Niemiec, zachwiało równowagą ekonomiczną Grupy Anton Müsing GmbH & Co KG. W 2004 roku firma „matka” zaczęła borykać się z poważnymi problemami, w wyniku których doszło do kontrolowanej wyprzedaży spółek związanych.

Wbrew ogólnie niekorzystnym trendom całej Grupy, spółka Müsing Sp. z o.o. w Polsce, rozwijała się stabilnie i bezpiecznie. Dlatego w roku 2006, dwóch ówczesnych prokurentów firmy Müsing Sp. z o.o. - Waldemar Kozik i Günter van Allen, zyskali przychylność i zaufanie sprzedających i wykupili 100% udziałów spółki.

Dwa lata później Günter van Allen odsprzedał swoje udziały partnerowi i przyjacielowi Waldemarowi Kozik, który do dnia dzisiejszego jest jedynym udziałowcem spółki.

W kolejnych latach, Musing Sp. z o.o. w Szczecinie, jako samodzielnie działająca spółka, sukcesywnie przeobrażała się w nowoczesne przedsiębiorstwo, zdobywając zaufanie branży i pozyskując coraz większe i złożone zlecenia budowlane.

Zgodnie z trendem gospodarczym, w roku 2014 firma przekształciła się w spółkę komandytową MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K., w której Komplementariuszem jest Musing Bud Sp. z o.o., a Komandytariuszem Waldemar Kozik.

Dzisiaj Spółka MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K. działa jako Musing Bud Sp. o.o. Sp. J. i nadal kontynuuje tradycję zarządzania Antona Musing i patrzy wyraźnie w przyszłość, realizując własną ambitną strategię rozwoju.

Wspinając się po szczeblach drabiny biznesu, wspierani trafnym przywództwem, wspólnie dążymy do wyznaczonego celu i jesteśmy spokojni o nasze jutro.

firma MusingBud - picture firma MusingBud - picture firma MusingBud - picture

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.