Inwestycje zrealizowane

Poniżej przedstawiamy listę inwestycji zrealizowanych przez naszą firmę.

122

Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie.

ZLECENIODAWCA

Gmina Dobra

OPIS INWESTYCJI

Celem projektu było uporządkowanie gospodarki wód opadowych w rejonie dzielnicy Mierzyn w ulicach Topolowa, Teresy, Wykopaliskowa wraz z przejęciem wód deszczowych z kolektora w ulicy Nasiennej i odprowadzeniem do istniejących odbiorników w rejonie ulicy Spółdzielców.

więcej

121

Wykonanie infrastruktury przystanku Szczecin Zdunowo, budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną, w ramach budowy węzłów i przystanków przesiadkowych w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

ZLECENIODAWCA

Gmina Miasto Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Inwestycja zakończona

więcej

120

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wołczkowskiej w miejscowości Pilchowo.

ZLECENIODAWCA

ZWiK Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Inwestycja zakończona

119

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą dla WSSE "Invest-Park" na terenie podstrefy WSAG.

ZLECENIODAWCA

Invest Park

OPIS INWESTYCJI

Inwestycja zakończona

więcej

118

Przebudowa sieci wodociągowej w części dzielnicy Zdroje w Szczecinie w ramach inwestycji "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piechoty, Jaśminowej, Młodzieży Polskiej, Walecznych, Batalinów Chłopskich".

ZLECENIODAWCA

ZWiK Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Inwestycja zakończona

więcej

117

Budowa parkingu Park&Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w Stargardzie

ZLECENIODAWCA

Gmina Miasto Stargard

OPIS INWESTYCJI

Inwestycja zakończona

więcej

116

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym.

ZLECENIODAWCA

Gmina Kołbaskowo

OPIS INWESTYCJI

Inwestycja zakończona

115

Przebudowa ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej – Etap I.

ZLECENIODAWCA

Gmina Miasto Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Prace rozpoczęto pod koniec lipca 2020 roku, a zakończenie robót nastąpiło w II kwartał roku 2021.

Obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, które są na bardzo zaawansowanym poziomie. Zakres obejmuje budowę przepustu do strumienia Warszewiec, uzbrojenie kanalizacji o łącznej długości około 633 m (średnice kolektorów wynoszą 300, 1.000 a nawet 1.200 mm) w osadnik oraz separator substancji ropopochodnych. Równolegle trwają roboty na sieci gazowej (budowa 89 m nowej sieci oraz likwidacja istniejącego gazociągu.

więcej

114

Budowa ul. Świebodzińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą

ZLECENIODAWCA

Miasto Zielona Góra

OPIS INWESTYCJI

„Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Świebodzińskiej i ul. Gorzowskiej w Zielonej Górze z odprowadzeniem wód do zbiornika retencyjnego”

W ramach zadania wykonano budowę nowego odcinka ul. Gorzowskiej/Świebodzińskiej zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

więcej

113

Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

ZLECENIODAWCA

Gmina Miasto Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Budowa węzła przy stacji Podjuchy jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecina.

więcej

112

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza.
Podzadanie nr 3: Przebudowa ul. Górnośląskiej w Szczecinie

ZLECENIODAWCA

Gmina Miasto Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Celem inwestycji jest:

 • poprawa zagospodarowania terenu pod kątem funkcjonalności i podniesienia estetyki przestrzeni publicznej poprzez wykonanie nowych nawierzchni i nasadzeń zieleni;
 • usystematyzowanie i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego, poprzez budowę oświetlenia ulicznego oraz zmianę geometrii jezdni;
 • umożliwienie bezpiecznej i niezależnej komunikacji dla rowerzystów poprzez budowę ciągów rowerowych, pieszo-rowerowych i pieszych;
 • poprawa nośności i jakości dróg;
 • poprawa stanu odwodnienia dróg;
 • poprawa stanu uzbrojenia sieci podziemnych i napowietrznych oraz uporządkowania ich przebiegu poprzez przebudowę istniejącej lub budowę nowych odcinków.
więcej

111

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wielgowo-Sławociesze etap IV i V

ZLECENIODAWCA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie

OPIS INWESTYCJI

Było tp przedsięwzięcie realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Do niedawna rejon okolic Zdunowa, Wielgowa i Sławociesza pozostawał nieskanalizowany a mieszkańcy musieli korzystać z szamb, co nowsze budynki posiadały przydomową oczyszczalnię ścieków. Inwestycja ta w głównej mierze miała na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

więcej

110

Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach inwestycji: Fabryka VW Crafter Września.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Inwestycja zakończona.

więcej

109

Przebudowa ul. Szybowcowej w Szczecinie.

ZLECENIODAWCA

Gmina Miasto Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Inwestycja realizowana była w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

więcej

108

Przebudowa odcinka drogi gminnej w ul. Kościuszki - Etap I w Dębnie, na długości 0,29km, od km 0+000 do km 0+293.

ZLECENIODAWCA

Gmina Dębno

OPIS INWESTYCJI

Zrealizowano prace:

 • Przebudowa infrastruktury drogowej.
 • Przebudowa sieci zewnętrznych
więcej

107

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Skarbimierzycach.

ZLECENIODAWCA

Gmina Dobra

OPIS INWESTYCJI

Zrealizowano prace:

 • Roboty drogowe
 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Budowa sieci oświetlenia ulicznego na odcinku 850 mb
 • Usunięcie kolizji z istniejącą siecią ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
 • Przebudowa istniejących hydrantów
 • Przebudowa sieci gazowej na odcinku ok. 200 mb
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej – sieci kablowej ORANGE Polska S.A.
więcej

106

Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej w Szczecinie.

ZLECENIODAWCA

Gmina Miasto Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Inwestycja polegała na budowie nowego układu komunikacyjnego dróg publicznych wraz z odwodnieniem, ciągów pieszych, pętli autobusowej, infrastruktury rowerowej wraz z parkingiem Bike&Ride, miejscami postojowymi dla pojazdów osobowych, placu odstawczego dla autobusów, tymczasowego przejazdu kolejowego w km 33,47 linii nr 417, elementów systemu informacji pasażerskiej, oświetlenia oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą. Ponadto przebudowano w niezbędnym zakresie istniejąca infrastrukturę w celu usunięcia kolizji, w tym budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o łącznej długości 650m.

więcej

105

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino ETAP II.

ZLECENIODAWCA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o. w Gryfinie

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

104

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Turystycznej, Hodowlanej, Długiej, Gościniec, Przedwiośnie, Tatarakowej, Sadowej, Gromadzkiej, Doleńców, Przytorze, Przylesie i Zagajnikowej w Szczecinie.

ZLECENIODAWCA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

103

Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

ZLECENIODAWCA

Miasto Zielona Góra

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

102

Makroniwelacja - roboty ziemne - przygotowanie zaplecza budowy przy rozbudowie zakładu JTI.

ZLECENIODAWCA

JTI Polska Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

101

Przebudowa ulic Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie etap I od km 0+000,00 do km 0+440,00

ZLECENIODAWCA

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

100

Roboty ziemne i podbudowy torowisk.

ZLECENIODAWCA

PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

099

Budowa hali produkcyjnej.

ZLECENIODAWCA

JTI Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

098

Budowa stref inwestycyjnych Trzebusz-Dunikowo w Szczecinie.

ZLECENIODAWCA

Wydział Inwestycji Miejskich w Szczecinie

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

097

Rekultywacja Kopalni Piasku "Żukowice".

ZLECENIODAWCA

KGHM Polska Miedź S.A.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

096

Roboty ziemne i hydrotechniczne na obiekcie Żelazny Most.

ZLECENIODAWCA

KGHM Polska Miedź S.A.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

095

Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku.

ZLECENIODAWCA

Gmina Łask

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

094

Budowa zakładu suszenia zboża w Karsku.

ZLECENIODAWCA

FHU Multi Projekt

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

093

Budowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II w Gryfinie wraz z budową kanalizacji deszczowej i siecią oświetlenia ulicznego.

ZLECENIODAWCA

Gmina Gryfino

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

092

Budowa nasypu kolejowego.

ZLECENIODAWCA

KGHM Ecoren S.A.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

091

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice, Wymysłów, Ochraniew.

ZLECENIODAWCA

Gmina Zduńska Wola

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

090

Modernizacja kotłowni na terenie Japan Tobacco International w Gostkowie.

ZLECENIODAWCA

JTI Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

089

Przebudowa ulic powiatowych, ul. Żółkiewskiego i ul. Dworcowej w Chojnie.

ZLECENIODAWCA

Starostwo Powiatowe w Gryfinie

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

088

Zagospodarowanie terenu osiedla Gwarków (etap II).

ZLECENIODAWCA

Gmina Polkowice

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

087

Budowa kanalizacji sanitarnej.

ZLECENIODAWCA

Gmina Zduńska Wola

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

086

Budowa kanalizacji sanitarnej.

ZLECENIODAWCA

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

085

Budowa CM Partners Polska w Gminie Banie.

ZLECENIODAWCA

FHU Multi Projekt

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

084

Rozbudowa zakładu SIA w Goleniowie.

ZLECENIODAWCA

SIA Biuro Technologiczne

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

083

Remont kotłowni.

ZLECENIODAWCA

JTI Polska

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

082

Budowa ulicy Dąbskiej w Szczecinie.

ZLECENIODAWCA

Gmina Miasto Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

081

Budowa kanalizacji deszczowej.

ZLECENIODAWCA

Miasto Zielona Góra

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

080

Rozbudowa Hali.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

079

Budowa Parkingu.

ZLECENIODAWCA

Gmina Polkowice

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

078

Roboty drogowe.

ZLECENIODAWCA

Röben Polska

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

077

Budowa ulicy Jantarowej w Szczecinie.

ZLECENIODAWCA

Gmina Miasto Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

076

Przebudowa boiska sportowego w Polkowicach.

ZLECENIODAWCA

Gmina Polkowice

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

075

Przebudowa ulic w Kobierzycach.

ZLECENIODAWCA

Gmina Kobierzyce

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

074

Budowa kanalizacji sanitarnej.

ZLECENIODAWCA

Gmina Łask

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

073

Budowa wiat.

ZLECENIODAWCA

Sitech Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

072

Przebudowa ulicy Wyścigowej we Wrocławiu.

ZLECENIODAWCA

Pol-Dróg Olesnica SA

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

071

Przebudowa ulic w Kamieniu Pomorskim.

ZLECENIODAWCA

Gmina Kamień Pomorski

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

070

Przebudowa ulic na Osiedlu Skolwin w Szczecinie.

ZLECENIODAWCA

Gmina Miasto Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

069

Przebudowa ulicy Podbórzańskiej w Szczecinie.

ZLECENIODAWCA

Gmina Miasto Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

068

Budowa Draexlmaier w Jeleniej Górze - Roboty ziemne.

ZLECENIODAWCA

RSTB Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

067

Budowa stacji serwisowo handlowej samochodów DAF w Radziszewie.

ZLECENIODAWCA

Multiprojekt Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

066

Budowa parkingu na terenie fabryki w Polkowicach.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

065

Budowa zakładu produkcji LM Glasfiber w Łozienicy k/Goleniowa.

ZLECENIODAWCA

Multiprojekt Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

064

Budowa Bazy Materiałowej w Kątach Wrocławskich - Roboty ziemne.

ZLECENIODAWCA

PERI Polska Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

063

Budowa zakładu produkcyjnego Stelmet w Zielonej Górze.

ZLECENIODAWCA

Stelmet SA

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

062

Budowa drogi z odwodnieniem w miejscowości Szczepankowice.

ZLECENIODAWCA

Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

061

Budowa zakładu produkcyjnego Gallaher w Gostkowicach.

ZLECENIODAWCA

Gallaher

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

060

Przebudowa kolektora deszczowego na terenie Volkswagena w Poznaniu.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

059

Budowa Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galeria Legnicka we Wrocławiu.

ZLECENIODAWCA

WARBUD SA

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

058

Budowa zakładu przemysłowego CAP w Łozienicy k/Goleniowa.

ZLECENIODAWCA

Chemical Allianze Polska

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

057

Przebudowa infrastruktury podziemnej i przebudowa dróg w miejscowości Łęknica.

ZLECENIODAWCA

Urząd Miejski w Łęknicy

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

056

Budowa infraktruktury dla gminy Słubice.

ZLECENIODAWCA

Urząd Miejski w Słubicach

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

055

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Polkowicach.

ZLECENIODAWCA

Urząd Gminy Polkowice

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

054

Budowa fabryki SANDEN w Polkowicach Dolnych.

ZLECENIODAWCA

KAJIMA EUROPE Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

053

Przebudowa bazy magazynowej ORLEN przy ul. Górnoślaskiej w Szczecinie.

ZLECENIODAWCA

PROCHEM SA

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

052

Modernizacja osiedla Hubala w Polkowicach - etap II.

ZLECENIODAWCA

Urząd Gminy Polkowice

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

051

Budowa dróg w gminie Rudna.

ZLECENIODAWCA

Gmina Rudna

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

050

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w dzielnicy Dąbie w Szczecinie - etap V zadanie 3.

ZLECENIODAWCA

ZWiK w Szczecinie

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

048

Przebudowa ulicy Chopina w Słubicach.

ZLECENIODAWCA

Urząd Miejski w Słubicach

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

047

Budowa i uzbrojenie ulicy Swojskiej i Gwarnej w Szczecinie.

ZLECENIODAWCA

Urząd Miasta Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

046

Budowa dróg wraz z uzbrojeniem na osiedlu Bielany w Gminie Kobierzyce.

ZLECENIODAWCA

Gmina Kobierzyce

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

045

Budowa obiektu handlowego Factory Outlet we Wrocławiu - etap I.

ZLECENIODAWCA

WARBUD SA

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

044

Przebudowa drogi dla Nadleśnictwa Goleniów.

ZLECENIODAWCA

Nadleśnictwo Goleniów

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

043

Budowa kolektora deszczowego w ul. Warszawskiej w Poznaniu.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

042

Przebudowa ulicy Kolejowej w Bielanach Wrocławskich.

ZLECENIODAWCA

Powiat Wrocławski

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

041

Modernizacja zakładu Hirsch Porozell we Wrocławiu.

ZLECENIODAWCA

RSTB Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

040

Przebudowa ulicy Malinowej w miejscowości Wysoka.

ZLECENIODAWCA

Gmina Kobierzyce

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

039

Przebudowa ulicy Parkowej miejscowości Magnice.

ZLECENIODAWCA

Gmina Kobierzyce

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

038

Budowa zakładu produkcyjengo LG Chemical w miejscowości Kobierzyce.

ZLECENIODAWCA

GS Energeering Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

037

Rozbudowa zakładu przemysłowego Cedo w Kątach Wrocławskich.

ZLECENIODAWCA

CEDO Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

036

Budowa zakładu produkcyjnego Mauer w miejscowości Królów.

ZLECENIODAWCA

Mauer Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

więcej

035

Budowa zakładu produkcji spożywczej SURIMI w Łozienicy k/Goleniowa.

ZLECENIODAWCA

GS Energeering Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

034

Rozbudowa składowiska odpadów w Gryfinie.

ZLECENIODAWCA

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

033

Remonty nawierzchni bitumicznych dla RDW Bytów.

ZLECENIODAWCA

Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

032

Budowa obiektu handlowego Outlet Factory we Wrocławiu - etap II.

ZLECENIODAWCA

NEINVER Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

031

Przebudowa i modernizacja ulicy Kolonistów w Szczecinie.

ZLECENIODAWCA

Urząd Miasta Szczecin

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

030

Budowa zakładu przemysłowego SIA w Łozienicy k/Goleniowa.

ZLECENIODAWCA

MODEH Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

029

Budowa zakładu produkcji jachtów w Łozienicy k/Goleniowa.

ZLECENIODAWCA

Multiprojekt Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

028

Budowa kanalizacji w miejscowości Pustków Żurawski.

ZLECENIODAWCA

REMDRO Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

027

Budowa Boiska - ul. Twardowskiego Szczecin.

ZLECENIODAWCA

Masters Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

026

Przebudowa ulicy Smołdzinowskiej w Poznaniu.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

025

Budowa zakładu produkcyjnego TCM w Polkowicach.

ZLECENIODAWCA

TCM Polkowice

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

024

Przebudowa ulicy Leśnej w Poznaniu.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

023

Budowa dróg i ścieżek rowerowych w Przelewicach.

ZLECENIODAWCA

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

022

Rozbudowa stacji paliw dla zakładu Volkswagen Poznań.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

021

Rozbudowa zakładu Sitech w Polkowicach - etap II.

ZLECENIODAWCA

Sitech Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

020

Rozbudowa zakładu Volkswagen w Polkowicach - etap II.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

019

Budowa zakładu elementów samochodowych SAI-Automotive Faurecja w Legnicy.

ZLECENIODAWCA

UNIVERSALE INTERNATIONAL POLAND

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

018

Przebudowa ulicy Wapiennej w Żarach.

ZLECENIODAWCA

Urząd Miejski w Żarach

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

017

Remont ul. A. Asnyka w Żarach.

ZLECENIODAWCA

Urząd Miejski w Żarach

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

016

Budowa zakładu produkcji firanek ADO w Legnicy.

ZLECENIODAWCA

UNIVERSALE INTERNATIONAL POLAND

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

015

Budowa obiektów tłoczni dla zakładu Sitech w Polkowicach.

ZLECENIODAWCA

Sitech Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

014

Przebudowa infrastruktury podziemnej na zakładzie Volkswagen w Poznaniu.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

013

Przebudowa układu drogowego "Południe" dla zakładu Volkswagen Poznań.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

012

Budowa ścieżki rowerowej w przygranicznym rejonie miasta Łęknica.

ZLECENIODAWCA

Urząd Miejski w Łęknicy

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

011

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfinie wraz z budową kanalizacji.

ZLECENIODAWCA

BUDIMEX DROMEX SA

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

010

Budowa zakładu produkcyjnego WeziTec Legnica.

ZLECENIODAWCA

POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

009

Budowa parkingów dla zakładu Volkswagen Poznań.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

008

Budowa zakładu logistyki dla fabryki siedzeń Sitech w Polkowicach.

ZLECENIODAWCA

Sitech Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

007

Budowa zakładu Thomas Beton Gdańsk.

ZLECENIODAWCA

Thomas Beton

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

006

Budowa zakładu pordukcji silników Volkswagen w Polkowicach - etap I.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

005

Budowa zakładu producji siedzeń Sitech w Polkowicach Etap I.

ZLECENIODAWCA

Sitech Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

004

Budowa zakładu produkcyjnego farmaceutycznego w Łyszkowicach.

ZLECENIODAWCA

DYWIDAG

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

003

Pogłębianie kanału wodnego Warty w Kostrzynie.

ZLECENIODAWCA

Hydromel Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

002

Budowa lakierni dla potrzeb zakładu Volkswagen Poznań.

ZLECENIODAWCA

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

001

Budowa drogi dojazdowej do przejscia graniczego Radomierzyce-Hagenwerder od drogi wojewódzkiej nr 352 Zgorzelec-Bogatynia.

ZLECENIODAWCA

Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich

OPIS INWESTYCJI

Budowa zakończona.

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.