Aktualności i komunikaty

Aktualność

Informacja o otrzymaniu dofinansowania

Informujemy, że w ramach wsparcia inwestycji w przedsiębiorstwach - działanie 3.4 dotacje na kapitał obrotowy, otrzymaliśmy dotację w wysokości 239 732,31 PLN.

Dotacja była przeznaczona na działanie w realizacji inwestycji:
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza.
Podzadanie nr 3: Przebudowa ul. Górnośląskiej w Szczecinie.

WIĘCEJ
EU dotacja - picture

Komunikat

Zawiadomienie o przekształceniu spółki

Działając w imieniu spółki MUSING BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, pragnę zawiadomić, że dnia 29.06.2021 r. (data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) spółka Müsing Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Sanatoryjnej 5, 70-775 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000533468, na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uległa przekształceniu w spółkę pod nazwą:

MUSING BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Sanatoryjnej 5, 70-775 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000909355.

Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, co oznacza, iż spółce MUSING BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki MUSING BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie. Jednocześnie wskazuję, iż dane teleadresowe spółki pozostają bez zmian.

firma MusingBud - picture

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.