Zrealizowaliśmy

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Skarbimierzycach.

Opis prac

Prace objęły:

 • Roboty drogowe
  • demontaż istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych – 2 200 m2
  • roboty ziemne – 2 500 m3
  • wykonanie podbudów z kruszywa łamanego pod jezdnie i chodniki – 4 800 m2
  • wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych – 3 000 m2
  • wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej – 1 800 m2
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
  • przebudowa istniejącego skrzyżowania ul. Wiosennej z DK10 – 300 m2
 • Budowa kanalizacji deszczowej
  • budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC o śr. zew. 160 ÷ 600 mm – 660 mb
  • budowa kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PEHD o śr. zew. 110 mm – 495 mb
  • wykonanie przewiertu sterowanego pod DK10 – 23 mb
  • dostawa i montaż studni betonowych DN 1200 ÷ 1500 – 21 kpl.
  • dostawa i montaż wpustów ulicznych deszczowych – 23 kpl.
  • dostawa i montaż separatora lamelowego i osadnika – 1 kpl.
  • dostawa i montaż przepompowni wód deszczowych wraz z montażem szafy sterowniczej i doprowadzeniem zasilania – 1 kpl.
  • wykonanie podziemnego zbiornika żelbetowego ZB1 – 1 kpl.
  • wykonanie ziemnego zbiornika ZB2 wraz z wylotami – 1 kpl.
 • Budowa sieci oświetlenia ulicznego na odcinku 850 mb
 • Usunięcie kolizji z istniejącą siecią ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
 • Przebudowa istniejących hydrantów
 • Przebudowa sieci gazowej na odcinku ok. 200 mb
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej – sieci kablowej ORANGE Polska S.A.

Termin wykonania: 09.06.2016 – 30.09.2017

Zleceniodawca

Gmina Dobra

logo

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.