Zrealizowaliśmy

Przebudowa odcinka drogi gminnej w ul. Kościuszki - Etap I w Dębnie, na długości 0,29km, od km 0+000 do km 0+293.

Opis prac

Zrealizowano prace:

 • Przebudowa infrastruktury drogowej
  • Przebudowa skrzyżowań zwykłych z ul. Małą i ul. Spokojną;
  • Wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla ruchu KR2 wraz z ujednoliceniem szerokości jezdni do 6,0m na powierzchni ok. 2019m2 o nawierzchni bitumicznej;
  • Budowa nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 1949m2 (chodniki, zjazdy, parkingi);
  • Wykonanie terenów zielonych o powierzchni ok. 25 m2;
  • Wykonanie oznakowania pionowego w ilości ok. 27 szt.;
  • Wykonanie oznakowania poziomego o pow. ok. 90 m2;
  • Wykonanie bariery segmentowej U-11a szczeblinkowej o rozstawie słupków co 2,0 m, długości łącznej 28m;
  • Karczowanie i utylizacja pni - szt. 2.
 • Przebudowa sieci zewnętrznych
  • Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej od Distn. do D-9, w tym:
   • wykonanie rurociągów z rur kamionkowych o łącznej długości ok. 333m;
   • dostawa i montaż studni rewizyjnych betonowych szt.9 oraz studzienek ściekowych szt. 12;
    • Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na odcinku objętym przebudową, z wykonaniem rurociągów z rur kamionkowych, o łącznej długości ok. 64m;
    • Montaż na istniejącym rurociągu sanitarnym studni rewizyjnych betonowych szt.5 i studzienek systemowych na istniejących przyłączach szt. 10;
    • Przebudowa sieci wodociągowej wraz przyłączami na odcinku objętym przebudową, z wykonaniem rurociągów z rur PE o łącznej długości ok. 117m;
    • Wymiana zasuw oraz wymiana hydrantów 4 kpl. wraz z podejściami.

Termin wykonania: 15.06.2016 – 15.12.2016

Zleceniodawca

Gmina Dębno

logo

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.