strzałka do góry
...naszą misją jest budowanie lepszego świata dla
naszych dzieci i przyszłych pokoleń, dlatego świadomie
kształtujemy środowisko...

Realizacja

Inwestycja:

Przebudowa odcinka drogi gminnej w ul. Kościuszki - Etap I w Dębnie, na długości 0,29km, od km 0+000 do km 0+293

Zleceniodawca:

Gmina Dębno

Opis prac:

Zrealizowano prace:

 • Przebudowa infrastruktury drogowej
  • Przebudowa skrzyżowań zwykłych z ul. Małą i ul. Spokojną;
  • Wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla ruchu KR2 wraz z ujednoliceniem szerokości jezdni do 6,0m na powierzchni ok. 2019m2 o nawierzchni bitumicznej;
  • Budowa nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 1949m2 (chodniki, zjazdy, parkingi);
  • Wykonanie terenów zielonych o powierzchni ok. 25 m2;
  • Wykonanie oznakowania pionowego w ilości ok. 27 szt.;
  • Wykonanie oznakowania poziomego o pow. ok. 90 m2;
  • Wykonanie bariery segmentowej U-11a szczeblinkowej o rozstawie słupków co 2,0 m, długości łącznej 28m;
  • Karczowanie i utylizacja pni - szt. 2.
 • Przebudowa sieci zewnętrznych
  • Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej od Distn. do D-9, w tym:
   • wykonanie rurociągów z rur kamionkowych o łącznej długości ok. 333m;
   • dostawa i montaż studni rewizyjnych betonowych szt.9 oraz studzienek ściekowych szt. 12;
    • Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na odcinku objętym przebudową, z wykonaniem rurociągów z rur kamionkowych, o łącznej długości ok. 64m;
    • Montaż na istniejącym rurociągu sanitarnym studni rewizyjnych betonowych szt.5 i studzienek systemowych na istniejących przyłączach szt. 10;
    • Przebudowa sieci wodociągowej wraz przyłączami na odcinku objętym przebudową, z wykonaniem rurociągów z rur PE o łącznej długości ok. 117m;
    • Wymiana zasuw oraz wymiana hydrantów 4 kpl. wraz z podejściami.

Termin wykonania: 15.06.2016 – 15.12.2016

Adres

MUSING BUD Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
(dawniej Müsing Sp. z o.o.)

ul. Sanatoryjna 5
70-775 Szczecin

tel. (+48) 91 431 72 70
fax (+48) 91 431 72 71
mail: biuro@musing.pl

KRS   0000533468
REGON   811 130 189
NIP   852-20-65-215
mBank S.A.
Oddział Korporacyjny Szczecin:
PLN: 48 1140 1137 0000 3932 4100 1001
EUR: 26 1140 1137 0000 3932 4100 1009
SWIFT: BREX PL PW SZC
polska wersja deutsch english