Zrealizowaliśmy

Przebudowa ul. Szybowcowej w Szczecinie.

Opis prac

Inwestycja realizowana była w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

W ramach inwestycji wykonane zostały następujące roboty budowlane:

 • Roboty ziemne 3 000m3
 • Budowa nawierzchni dróg, zjazdów, zatok postojowych i chodników
  • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 12 300m2
  • Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych
   10 500m2
  • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 2 300m2
  • Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 1 500m2
  • Wykonanie nawierzchni zatok postojowych z kostki betonowej 500m2
  • Wykonanie humusowania z obsianiem trawą 2 000m2
  • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
 • Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku 850m
 • Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 1 600m

Zleceniodawca

Gmina Miasto Szczecin

logo

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.