strzałka do góry
...naszą misją jest budowanie lepszego świata dla
naszych dzieci i przyszłych pokoleń, dlatego świadomie
kształtujemy środowisko...

Realizacje

Inwestycja:

Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej w Szczecinie.

Zleceniodawca:

Gmina Miasto Szczecin

Opis prac:

Inwestycja polegała na budowie nowego układu komunikacyjnego dróg publicznych wraz z odwodnieniem, ciągów pieszych, pętli autobusowej, infrastruktury rowerowej wraz z parkingiem Bike&Ride, miejscami postojowymi dla pojazdów osobowych, placu odstawczego dla autobusów, tymczasowego przejazdu kolejowego w km 33,47 linii nr 417, elementów systemu informacji pasażerskiej, oświetlenia oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą. Ponadto przebudowano w niezbędnym zakresie istniejąca infrastrukturę w celu usunięcia kolizji, w tym budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o łącznej długości 650m.

Zadanie obejmowało budowę dróg klasy L na długości 700m, wzmocnienie istniejących dróg łącznej długości ok 184m, budowę pętli autobusowej, budowę przystanków autobusowych, budowę ścieżek rowerowych.

Zakres wykonanych prac:

 • wykonanie niezbędnych rozbiórek istniejących obiektów w zakresie inwestycji: elementy uliczne, elementy oświetlenia ulicznego, elementy infrastruktury technicznej kolidujące z opracowaniem, istniejące oznakowanie drogowe.
 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • zakres robót drogowych:
  • wytyczenie i zniwelowanie terenu pod budowę
  • budowa dwóch dróg publicznych wraz z chodnikami i ścieżką rowerową,
  • budowa pętli autobusowej o czterech peronach oraz stanowiskami odstawczymi dla autobusów,
  • wykonanie miejsc postojowch dla samochodów osobowych,
  • wykonanie parkingu rowerowego ze stanowiskami dla rowerów,
  • oznakowanie drogowe,
  • wykonanie tymczasowego przejazdu kolejowego,
 • wykonanie oświetlenia ulic i miejsc postojowych,
 • wykonanie odwodnienia dróg, parkingów,
 • przebudowa ciepłociągu,
 • wykonanie elementów małej architektury,
 • wykonanie nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej,
 • wykonanie wiat przystankowych,
 • wykonanie wiat peronowych,
 • wykonanie systemu informacji pasażerskiej,
 • wykonanie toalet dla obsługi podróżnych,
 • obsadzenie drzewami i krzewami terenów zielonych, wykonanie trawników i rekultywacji terenu.

Galeria:

Adres

MUSING BUD Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
(dawniej Müsing Sp. z o.o.)

ul. Sanatoryjna 5
70-775 Szczecin

tel. (+48) 91 431 72 70
fax (+48) 91 431 72 71
mail: biuro@musing.pl

KRS   0000533468
REGON   811 130 189
NIP   852-20-65-215
mBank S.A.
Oddział Korporacyjny Szczecin:
PLN: 48 1140 1137 0000 3932 4100 1001
EUR: 26 1140 1137 0000 3932 4100 1009
SWIFT: BREX PL PW SZC
polska wersja deutsch english