Zrealizowaliśmy

Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu
„Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

Opis prac

Budowa węzła przy stacji Podjuchy jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecina. W ramach zadania zrealizowane zostanie budowa pętli autobusowej, parkingu Park&Ride, parkingu Bike&Ride, ciągów pieszych, odwodnienie drogi, budowa wiat przystankowych, budowa oświetlenia, monitoringu, Systemu Informacji Pasażerskiej oraz Systemu Zliczania Pojazdów, budowa zaplecza socjalno-kasowego oraz zagospodarowanie terenu.

Zleceniodawca

Gmina Miasto Szczecin

logo

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.