Zrealizowaliśmy

Budowa ul. Świebodzińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą

Opis prac

„Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Świebodzińskiej i ul. Gorzowskiej w Zielonej Górze z odprowadzeniem wód do zbiornika retencyjnego”

W ramach zadania przewiduje się budowę nowego odcinka ul. Gorzowskiej/Świebodzińskiej zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja wymaga wykonania kanalizacji deszczowej odwadniającej teren pasa drogowego wraz z odprowadzeniem wody poprzez projektowany separator oraz wylot do istniejącego zbiornika retencyjno-chłonnego.

Zleceniodawca

Miasto Zielona Góra

logo

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.