strzałka do góry
...naszą misją jest budowanie lepszego świata dla
naszych dzieci i przyszłych pokoleń, dlatego świadomie
kształtujemy środowisko...

Realizacje

Inwestycja:

Przebudowa ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej – Etap I

Zleceniodawca:

Gmina Miasto Szczecin

Opis prac:

Prace rozpoczęto pod koniec lipca 2020 roku, a zakończenie robót jest planowane na II kwartał roku 2021.

Obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, które są na bardzo zaawansowanym poziomie. Zakres obejmuje budowę przepustu do strumienia Warszewiec, uzbrojenie kanalizacji o łącznej długości około 633 m (średnice kolektorów wynoszą 300, 1.000 a nawet 1.200 mm) w osadnik oraz separator substancji ropopochodnych. Równolegle trwają roboty na sieci gazowej (budowa 89 m nowej sieci oraz likwidacja istniejącego gazociągu.

Zadanie obejmuje dodatkowo roboty branży drogowej w tym roboty rozbiórkowe, roboty ziemne (wykopy oraz formowanie nasypów wraz z ich zagęszczeniem), plantowanie skarp, wycinki oraz nasadzenia zieleni, dodatkowo zostanie wykonany trawnik.

Zwieńczeniem tych prac będą roboty w zakresie nawierzchni ulic: budowa nowego układu komunikacyjnego – skrzyżowanie typu rondo (łączna powierzchnia stabilizacji, podbudów oraz nawierzchni bitumicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak: chodniki, zjazdy do posesji oraz ścieżki rowerowe.

Pozostałymi robotami sieciowymi są:

  • przebudowa kanalizacji sanitarnej
  • uzbrojenie w sieć wodociągową
  • roboty branży elektrycznej oraz teletechnicznej oraz elektroenergetycznej wraz z montażem oświetleniowych;
  • roboty polegające na usunięciu kolizji z siecią teletechniczną.

Tak prezentowało się skrzyżowanie przed rozpoczęciem prac:

Poniżej zaprezentowano plan sytuacyjno-wysokościowy ronda, które już niebawem powstanie.

Galeria:

Adres

MUSING BUD Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
(dawniej Müsing Sp. z o.o.)

ul. Sanatoryjna 5
70-775 Szczecin

tel. (+48) 91 431 72 70
fax (+48) 91 431 72 71
mail: biuro@musing.pl

KRS   0000533468
REGON   811 130 189
NIP   852-20-65-215
mBank S.A.
Oddział Korporacyjny Szczecin:
PLN: 48 1140 1137 0000 3932 4100 1001
EUR: 26 1140 1137 0000 3932 4100 1009
SWIFT: BREX PL PW SZC
polska wersja deutsch english