Zrealizowaliśmy

Przebudowa ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej – Etap I

Opis prac

Prace rozpoczęto pod koniec lipca 2020 roku, a zakończenie robót natąpiło w II kwartale roku 2021.

Wykonano prace związane z budową kanalizacji deszczowej - zakres obejął budowę przepustu do strumienia Warszewiec, uzbrojenie kanalizacji o łącznej długości około 633 m (średnice kolektorów wynoszą 300, 1.000 a nawet 1.200 mm) w osadnik oraz separator substancji ropopochodnych. Równolegle wykonano roboty na sieci gazowej (budowa 89 m nowej sieci oraz likwidacja istniejącego gazociągu.

Zadanie obejmowało dodatkowo roboty branży drogowej w tym roboty rozbiórkowe, roboty ziemne (wykopy oraz formowanie nasypów wraz z ich zagęszczeniem), plantowanie skarp, wycinki oraz nasadzenia zieleni, dodatkowo zostanie wykonany trawnik.

Zwieńczeniem tych prac były roboty w zakresie nawierzchni ulic: budowa nowego układu komunikacyjnego – skrzyżowanie typu rondo (łączna powierzchnia stabilizacji, podbudów oraz nawierzchni bitumicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak: chodniki, zjazdy do posesji oraz ścieżki rowerowe.

Ponad to zadanie obejmowało prace sieciowe jak:

  • przebudowa kanalizacji sanitarnej
  • uzbrojenie w sieć wodociągową
  • roboty branży elektrycznej oraz teletechnicznej oraz elektroenergetycznej wraz z montażem oświetleniowych;
  • roboty polegające na usunięciu kolizji z siecią teletechniczną.

Zleceniodawca

Gmina Miasto Szczecin

logo

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.