strzałka do góry
...naszą misją jest budowanie lepszego świata dla
naszych dzieci i przyszłych pokoleń, dlatego świadomie
kształtujemy środowisko...

Realizacje

Inwestycja:

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza.

Podzadanie nr 3: Przebudowa ul. Górnośląskiej w Szczecinie

Inwestycja finansowana z Funduszy Unijnych w ramach programu Inteligentny Rozwój

UE Inteligentny Rozwój

Cel projektu: Poprawa dostępu drogowego do portu w Szczecinie

Zleceniodawca:

Gmina Miasto Szczecin

Opis prac:

Celem inwestycji jest:

 • poprawa zagospodarowania terenu pod kątem funkcjonalności i podniesienia estetyki przestrzeni publicznej poprzez wykonanie nowych nawierzchni i nasadzeń zieleni;
 • usystematyzowanie i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego, poprzez budowę oświetlenia ulicznego oraz zmianę geometrii jezdni;
 • umożliwienie bezpiecznej i niezależnej komunikacji dla rowerzystów poprzez budowę ciągów rowerowych, pieszo-rowerowych i pieszych;
 • poprawa nośności i jakości dróg;
 • poprawa stanu odwodnienia dróg;
 • poprawa stanu uzbrojenia sieci podziemnych i napowietrznych oraz uporządkowania ich przebiegu poprzez przebudowę istniejącej lub budowę nowych odcinków.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie następujących czynności i obiektów:

 • przebudowę ulic oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
 • budowę ciągów pieszych;
 • przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne);
 • przebudowę/budowę zjazdów publicznych;
 • budowę miejsc postojowych;
 • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 • oznakowanie drogi;
 • poniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
 • wycinkę drzew i krzewów.

Wartość projektu: 17.136.338,65 PLN
Wkład Funduszy Unijnych: 239.723,31 PLN

Galeria:

Adres

MUSING BUD Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
(dawniej Müsing Sp. z o.o.)

ul. Sanatoryjna 5
70-775 Szczecin

tel. (+48) 91 431 72 70
fax (+48) 91 431 72 71
mail: biuro@musing.pl

KRS   0000533468
REGON   811 130 189
NIP   852-20-65-215
mBank S.A.
Oddział Korporacyjny Szczecin:
PLN: 48 1140 1137 0000 3932 4100 1001
EUR: 26 1140 1137 0000 3932 4100 1009
SWIFT: BREX PL PW SZC
polska wersja deutsch english