Zrealizowaliśmy

Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie

Opis prac

Zamówienie wykonywane na zlecenie Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Celem projektu było uporządkowanie gospodarki wód opadowych w rejonie dzielnicy Mierzyn w ulicach Topolowa, Teresy, Wykopaliskowa wraz z przejęciem wód deszczowych z kolektora w ulicy Nasiennej i odprowadzeniem do istniejących odbiorników w rejonie ulicy Spółdzielców.

Z uwagi na ograniczoną przepustowość istniejących kanałów odbierających ścieki, w ramach zamówienia wykonano zbiornik retencyjny ZB-14. Głównymi elementami przedmiotu zamówienia były kanały deszczowe średnicy od 200 mm do 1.600 mm o łącznej długości około 2 km oraz zbiornik retencyjny o pojemności ponad 10.000 m3 wraz z drogami dojazdowymi, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami technologicznymi.

Zleceniodawca

Gmina Dobra

logo

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.